College: verkoop 1 gram softdrugs per persoon per dag mag

SLIEDRECHT Het is juridisch gezien haalbaar om de verkoophoeveelheid softdrugs in de coffeeshop te verlagen van vijf naar één gram per persoon per dag. Dat concludeert het college van b en w na extra onderzoek.

Dat deed het nadat de gemeenteraad in september opriep hier nog eens extra navraag na te doen. ,,Besluiten waarbij vooraf de haalbaarheid niet helemaal zeker is, kunnen beter niet genomen worden”, redeneerde onder meer ChristenUnie-SGP toen. Het verlagen van de verkoophoeveelheid geldt overigens alleen voor personen van 18 tot en met 21 jaar. De bedoeling van het voorstel, waarover19 december in de raad wordt besloten, is om het doorverkopen van softdrugs aan minderjarigen tegen te gaan.De Verenging Nederlandse Gemeente en het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt aan de gemeente dat het mag afwijken van de richtlijn van vijf gram als de lokale situatie daar aanleiding voor geeft. Volgens het college is de maatregel ook goed te handhaven doordat het wordt opgenomen in de gedoogverklaring van de coffeeshop. Daar staan alle voorwaarden in waaraan de coffeeshop moet voldoen om softdrugs te mogen verstrekken. Als de coffeeshop zich hier niet aan houdt, kan de gemeente optreden. Na bijvoorbeeld één of meerdere waarschuwingen kan de burgmeester overgaan tot tijdelijke of definitieve sluiting.Het college kondigt aan uitgebreid over de zogenoemde ‘1-gramsmaatregel’ te communiceren, in het bijzonder richting jongeren. Onderzoeken en ervaringen geven volgens het college aan dat er dan op voorhand al een preventieve werking van uit gaat.