Geen algehele treurnis over besluit locatie coffeeshop

cof

Lelystad – Het CDA, Leefbaar Lelystad en Leuc in de gemeenteraad vinden dat burgemeester Margreet Horselenberg hen eerder had moeten informeren over het voornemen de coffeeshop te handhaven op de huidige locatie.

Gevoel

In een motie spraken zij dinsdag hun gevoel uit. ‘Wij zijn ernstig teleurgesteld en voelen ons niet serieus genomen,’ las Wim Bussink (CDA) voor.

Maar de meeste partijen vonden dat de drie daar dan toch aardig wat boter op het hoofd hadden. Ten slotte heeft de burgemeester het voornemen in september al aangekondigd en was er daarna alle gelegenheid het onderwerp te agenderen. ‘We hebben daar genoeg signalen voor gehad,’ vond Bas de Reus (GroenLinks).

Verlenging

Maar de drie partijen volharden in hun standpunt er graag eerder nog eens over gepraat te hebben, een mogelijkheid die er nu niet meer is. De huidige overeenkomst met de coffeeshop gold vijf jaar en wordt deze maand verlengd. Officieel is dat ook een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

Afraden

De gemeenteraad gaat binnenkort wel eens praten over het beleid in Nederland aangaande coffeeshops. Het feit dat coffeeshops wel softdrugs mogen verkopen maar geen grote voorraad mogen hebben, wordt door de Vereniging voor Nederlandse gemeenten aangekaart. Het leek het CDA goed dat voor dat gebeurt, Lelystad een signaal kan afgeven van hoe zij er over denkt.

Eerst wilde het CDA daarom dat het college van b+w een standpunt in zou nemen in die kwestie, om dat vervolgens aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat zag Margreet Horselenberg totaal niet zitten. ‘We kunnen natuurlijk altijd met elkaar in gesprek gaan, maar ik weet dat de gemeenteraad in dit opzicht erg verdeeld is. Ik weet één ding zeker: u zult niet unaniem zijn in uw standpunt. En moet de gemeenteraad zich uitspreken over hoe het bij coffeeshops aan de voorkant geregeld wordt? Of is dat aan de minister? Ik zou u ontraden daar een standpunt over in te nemen. Daar hebben we juist de ministerraad voor.’

Geen steun

Uiteindelijk stemde het CDA er daarom mee in om het er gewoon eens over te hebben, zonder dat daar een collegestandpunt aan ten grondslag ligt of een raadsbesluit over wordt genomen. De partij trok haar motie daarom in.

En de motie van treurnis over het laat informeren over het besluit de huidige locatie van de coffeeshop te handhaven? Daar kregen het CDA, Leefbaar Lelystad en Leuc geen verdere steun.