Geen plaats voor coffeeshop in Nijkerk

NIJKERK Nijkerk houdt vast aan het beleid dat geen coffeeshop wordt toegestaan in deze plaats. Het college van burgemeester en wethouders legt daarmee een verzoek van burgemeester Harm Jan van Schaik van Harderwijk ook in Nijkerk een coffeeshop toe te staan naast zich neer.

Wijnand Kooijmans

Harderwijk staat maximaal één coffeeshop toe. Omdat veel klanten van buiten Harderwijk komen droeg de gemeente van Harderwijk de burgemeester op andere gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen te vragen ook een coffeeshop toe te staan. Op deze wijze zou het aanbod en de vraag regionaal beter op elkaar worden afgestemd.

Volgens het Nijkerkse college blijkt uit informatie van onder meer de politie dat inwoners van Nijkerk die een coffeeshop willen bezoeken vooral naar Amersfoort gaan. Een eventuele vestiging van een coffeeshop in Nijkerk leidt, zo is de verwachting van het college, niet tot minder bezoek aan de coffeeshop in Harderwijk.

De ‘nul-optie’ wordt daarom gehandhaafd.