Landelijke Compostdag: gratis compost voor iedereen

Het is vandaag Landelijke Compostdag: de dag waarop burgers door bedrijven en gemeenten bedankt worden voor het scheiden van groenafval. Als blijk van waardering worden vandaag in het hele land gratis zakjes compost uitgedeeld.

 

Het is de twaalfde keer dat Landelijke Compostdag op initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen gehouden wordt. Dit gebeurt met twee doelen. Enerzijds om mensen kennis te laten maken met compost en hen ervan bewust te maken dat dit product van grote waarde is voor de bodem en het milieu.

Anderzijds worden inwoners die gft- en groenafval scheiden bedankt voor hun inspanningen. Dit doen bedrijven en gemeenten door gratis zakjes compost uit te delen bij onder meer gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven.

In Den Haag kunnen inwoners tussen 10.00 en 14.00 uur bij één van de tien stadsboerderijen terecht voor een zak compost. In het Westland wordt bij de milieustraten van Naaldwijk en Monster, tijdens de reguliere openingstijden, compost uitgedeeld.