Lopster partij wil vrijstelling thuiskweken wiet medicinaal gebruik

LOPPERSUM Als het aan Loppersum Vooruit worden er staks in diverse huizen wietplanten gekweekt. En dan alleen voor medicinaal gebruik.

De partij gaat daartoe bij de raadsvergadering van 29 januari de ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ indienen. Vorig jaar wilde Loppersum Vooruit de burgemeester oproepen om het kweken van medicinale cannabis toe te staan. De meerderheid van de raad vond het een sympathiek idee maar had meer informatie nodig en verzocht Loppersum Vooruit om een informatieavond te beleggen. Deze is inmiddels onder grote belangstelling gehouden.

‘In 2016 is burgemeester Noordanus van Tilburg ons voorgegaan,’legt de partij uit. ‘Hij heeft zelfteelt van medicinale cannabis toegestaan onder door hen vastgestelde voorwaarden en in overleg met de Lokale Driehoek (burgermeester, openbaar ministerie en politie).

Loppersum Vooruit wil niet opnieuw het wiel uitvinden en heeft daarom de voorwaarden voor het kweken van medicinale cannabis overgenomen van Tilburg. De motie is al rondgestuurd naar de andere fracties zodat die er op kunnen reageren. ‘Het zou mooi zijn als de andere fractie meegaan in dit voorstel,’stelt Loppersum Vooruit.

Het doel van de motie is, om mensen met gezondheidsproblemen die baat hebben bij de bewezen pijnbestrijdende werking, op een veilige manier toegang te krijgen tot dit medicijn. De huidige toegestane mogelijkheid om medicinale cannabis te verkrijgen is kostbaar. Zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet. Door thuiskweek onder strikte maatregelen toe te staan wordt het risico op overlast en de onveiligheid (brand gevaar) door illegale kweek verkleind.