Politie vindt bus vol hennep gerelateerde goederen in Weert

Afgelopen zaterdag heeft de politie in Weert een bus vol met hennep gerelateerde goederen aangetroffen.

Hennep gerelateerde goederen

Vandaag werden deze goederen vernietigd, zo laat de politie weten via Facebook. Het in het bezit zijn van deze goederen is strafbaar gesteld in artikel 11a opiumwet.

Artikel 11a
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.