Tussenstand wetsvoorstel experiment cannabis

epa01803190 Oaksterdam University, Chris McCatheran, horticulturalist clips leaves off stems during harvesting of buds from medical marijuana plants being grown at the Oaksterdam University in Oakland, California, USA, 22 July 2009, the day after Oakland residents overwhelmingly voted on 21 July to approve a first-of-its kind tax on medical marijuana sold at the city’s four cannabis dispensaries. Oaksterdam University is a trade school for budding medical marijuana dispensary workers. State tax authorities last week released an estimate that California could raise 1.4 billion dollars with a cannabis levy. The Los Angeles City Council proposed a medical marijuana tax earlier this month, and the cities of Berkeley and San Francisco may consider similar legislation. EPA/PETER DASILVA .

Welke ontwikkelingen zijn er afgelopen half jaar rondom het wetsvoorstel Experiment gesloten coffeeshopketen geweest? Welke inhoudelijk bijdrage heeft de VNG meegegeven aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid? En hoe gaat het vervolgproces eruitzien?

In de ledenbrief gaan we in op de wijze waarop de VNG namens de leden heeft gereageerd op de initiatieven van het Kabinet en de verdere invulling van het “uniform experiment gesloten coffeeshopketen”.

Op 5 september ligt het wetsvoorstel AMvB voor op een procedurevergadering. Daar zal duidelijk worden wanneer het wetsvoorstel geagendeerd wordt, al dan niet in directe samenhang met de aangekondigde AMvB. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert een aantal expertsessies voor gemeenten en andere stakeholders over de verder invulling van het experiment. Omdat het huidige wetsvoorstel op een cruciaal punt afwijkt van het VNG-standpunt, biljft de VNG zoeken naar mogelijkheden om de belangen van gemeenten onder de aandacht te brengen.

Aanmelding voor deelname aan het cannabis-experiment

De adviescommissie Knottnerus gaat in een tweede advies in op de selectiecriteria voor deelnemende gemeenten. Dit tweede advies wordt na 1 oktober 2018 verwacht. Ook worden in het experiment controlegemeenten geselecteerd, om de effecten in deelnemende gemeenten te kunnen vergelijken met niet deelnemende gemeenten.

Bron: VNG