‘Wiet is hier gemakkelijker verkrijgbaar dan een pakje sigaretten’

Dedemsvaart/Hardenberg – De handel in drugs en het gebruik ervan is hier groot. Groter dan menigeen denkt en verbieden is niet de oplossing, want alles wat niet mag is leuk. Dat was een van de boodschappen, die het CDA vrijdag meekreeg van jeugd bij jongerencentrum ChillOut!

‘Wiet is hier makkelijker te krijgen dan een pakje sigaretten,’ betoogde Mariëlle.

Zij was een van de jeugdleden, die bij het jeugdcentrum in Dedemsvaart in gesprek ging met een delegatie van het CDA, waaronder Tweede Kamerlid René Peters.

Eerder op de dag al had de delegatie een bezoek gebracht aan Korenmolen Windlust in Radewijk, waar cliënten met een beperking werken onder begeleiding van een professionele molenaar en bakker.

Geen nieuwe coffeeshop

Tijdens de bijeenkomst in ChillOut! gaf de Bergentheimse Mariëlle aan het drugsprobleem niet meteen te willen oplossen met het openen van een coffeeshop in Hardenberg. Wel bepleitte zij meer voorlichting over het onderwerp met name ook richting ouders, die eerstverantwoordelijk zijn en blijven.

Jeugdzorg is een belangrijk thema voor het CDA Hardenberg. ‘Het is een bron van zorg, die continu blijft,’ liet raadslid Rick Brink weten.

Vechtscheidingen

Een belangrijke oorzaak van veel problemen bij de jeugd is naar de mening van het CDA onder meer het toenemende aantal (vecht)scheidingen. Hij en Piet-Cees van der Wel beijveren zich in dit verband momenteel vooral voor het vergoeden van relatietherapie, waardoor vechtscheidingen mogelijk voorkomen kunnen worden.

Geen basisvoorziening

Dominee van der Wel uit Hardenberg bepleitte tijdens de bijeenkomst voor opname van relatietherapie in de basiszorgvoorziening omdat lang niet alle ouders zo’n therapie kunnen betalen. Volgens Kamerlid Peters zit dat er niet in. Hij gaf aan dat gemeenten bijvoorbeeld zelf kunnen regelen dat minima voor een vergoeding in aanmerking van relatietherapie kunnen komen.

Brink gaf namens het CDA Hardenberg aan daar momenteel druk mee bezig te zijn. ‘Een poging om vergoeding van relatietherapie in de Vechtdal Polis op te nemen is helaas niet gelukt.’