Wiet

Het Nederlandse Volk heeft met een minimale meerderheid tegen de sleepwet gestemd. Die uitslag zal door de dames en heren politici worden uitgelegd als onduidelijke steunbetuiging voor diezelfde wet. Want als we als kiesvee echt overtuigd waren geweest van de onwenselijkheid van deze wet, hadden we veel massaler tegen moeten stemmen. In deze minimale nederlaag ziet de regering dan ook een verkapt ‘Ja’ en als we het daar niet mee eens zijn, moeten we de volgende keer toch echt iets harder ‘Nee’ stemmen. Dat dit meteen de laatste keer is geweest dat we als burgers directe invloed uit hebben kunnen oefenen via datzelfde referendum, het is toch van een schitterende droefenis. We willen in dit land zo graag de politiek dichter bij de mensen brengen en doen er vervolgens alles aan om diezelfde mensen zo ver mogelijk van die politiek te houden.

Het moet dan ook een enorme schok zijn geweest toen er deze week plotseling een inwoner van Groenlo in de Tweede Kamer hing. Een wanhopige man die in zijn zoektocht naar een luisterend oor een poging tot zelfmoord deed in het hart van onze parlementaire democratie. Veel dichter zal de burger niet bij de politiek komen. En veel treuriger zal het ook niet gaan worden. Want niet de boodschap van deze wanhopige burger zal blijven hangen, het zal de komende weken vooral gaan over de maatregelen die we moeten nemen om een volgende poging tot zelfmoord in ons parlement te voorkomen.

Terwijl de boodschap van deze man aan helderheid niks te wensen over laat. Hij is ervan overtuigd dat medicinale wiet het op alle fronten wint van de peperdure onzin die de farmaceutische industrie ons aan blijft smeren. En dat een met liefde gemaakt flesje wietolie meer doet voor de medemens dan al die peperdure klotemedicijnen bij elkaar. Hij kan er met zijn 65 jaar oude boerenverstand niet bij dat ze in Den Haag liever gebonden blijven aan internationale afspraken, dan over te stappen op een plantje dat werkelijk overal groeit en voor een heleboel mensen wonderen verricht. Je zou zo graag willen dat de wanhoopsdaad van deze man tot gevolg heeft dat politiek Den Haag de schouders eens gaat zetten onder een fatsoenlijk wietbeleid, maar ik ben er bang voor. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid op dit moment al onder de zware medicijnen zitten omdat er nu eenmaal altijd dikbetaalde beroepspolitici zijn die alles beter weten. Een schande.