Ook tattooshops, taxi’s en fysiotherapeuten krijgen 4000 euro compensatie

Meer bedrijven die door overheidsmaatregelen in de problemen zijn krijgen 4000 euro netto compensatie van de overheid. Het gaat onder meer om contactberoepen (zoals tattooshops), taxibedrijven en tandarts- en fysiopraktijken. Ook kleine mkb-bedrijven die etenswaren aanbieden of toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en culturele evenementen krijgen steun.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de ophef onder veel mkb’ers die zich recentelijk beklaagden over het feit dat zij niet in aanmerking voor compensatie zouden komen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economisch Zaken beloofde vorige week met een oplossing te komen. Die is nu gevonden door de lijst met bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

De nieuw toegevoegde bedrijven kunnen vanaf volgende week, te beginnen op 15 april, een aanvraag indienen. Hiervoor kunnen zij zich wenden tot het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier staat ook de lijst met zogeheten SBI-codes die toegang tot de compensatieregeling geven.

Zorg

Voor zorgondernemers als tandartsen en fysiotherapeuten gelden overigens extra voorwaarden, omdat zij ook in aanmerking kunnen komen voor de zogeheten continuïteitsbijdrage die zorgverzekeraars uitkeren. Hun wordt om een extra verklaring gevraagd waarin zij moeten aangeven welk deel van de omzetuitval en de personeelskosten al door de continuïteitsbijdrage wordt vergoed. Het kabinet wil op die manier overlap tussen regelingen voorkomen.

Ondernemingen die menen dat ook zij recht hebben op de tegemoetkoming, maar zichzelf niet in de lijst terugvinden, kunnen alsnog een aanvraag indienen bij de RVO. Die zal per geval naar billijkheid beoordelen of de nering toch in aanmerking voor compensatie moet komen.

Kappers

Bedrijven die al in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling kunnen sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro aanvragen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen.Het bedrag is bedoeld  om de huur van een bedrijfspand te betalen of de energierekening. De regeling is in het leven geroepen voor bedrijven die door de beperkingsmaatregelen die de overheid heeft opgelegd verplicht dicht zijn of anderszins zwaar geraakt zijn. Denk hierbij aan de horeca, kappers en de reisbranche.

De tegemoetkoming van 4000 euro is niet bedoeld om salariskosten van te betalen. Daarvoor kunnen bedrijven zich richten tot het UWV dat een tegemoetkoming in de loonkosten uitkeert. Deze NOW-regeling is opengesteld voor alle bedrijven die van maart tot en met mei minimaal 20 procent minder omzet draaien dan normaal. Mochten de beperkingen langer voortduren, dan worden de regelingen mogelijk verlengd.

Uitbreiding garanties

Behalve uitbreiding van de compensatieregeling van 4000 euro verruimt het kabinet ook een aantal maatregelen waardoor bedrijven makkelijker aan krediet kunnen komen om de crisis uit te kunnen zingen. Het gaat daarbij om verdere uitbreiding van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) naar 10 miljard euro. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro.

Daarnaast gaat de premie op de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) omlaag van 3,9 naar 2 procent en gaat het garantiebudget omhoog naar 1,5 miljard. Tegelijkertijd roept het kabinet banken op om zelf te blijven kijken naar de kosten die zij hun klanten in rekening brengen.

Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW zijn blij met de maatregelen en stellen dat de overheid ‘witte vlekken in het noodpakket steeds verder invult’. Tegelijkertijd hameren zij erop dat er een vinger aan de pols wordt gehouden: ,,Ondertussen moeten we met elkaar continu blijven werken aan verdere verbeteringen en is het essentieel dat het geld ondernemers ook daadwerkelijk en snel bereikt.”