Vreugdevuur gaat alleen door met een vergunning: Lees hier wat dat betekent

Ook deze jaarwisseling mogen er op de stranden van Duindorp en Scheveningen vreugdevuren komen, máár alleen met een vergunning. Die was voorgaande jaren niet nodig, toen waren er alleen afspraken tussen de gemeente en bouwers. Sommige van die afspraken waren helemaal niet op papier gezet waardoor mensen niet wisten waar ze aan toe waren.

Gisteren, donderdag 3 oktober, is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepresenteerd en daarin staat dat er heel wat dingen mis zijn gegaan. Zo stonden er twee hele grote vaten diesel (200 liter) op de stapel in Scheveningen. Om dat dit jaar te voorkomen mogen de vreugdevuren alleen doorgaan met een vergunning, maar wat betekent dat nou?

Vergunning

In de evenementenvergunning staan heldere regels en er is de mogelijkheid tot inspraak, ook kunnen die regels beter gehandhaafd worden dan losse afspraken. Ook is dan duidelijker wie er verantwoordelijk is.

In de vergunning komt onder andere te staan:

  • beperkingen in hoogte en volume van de stapels (10 meter hoog en 10 meter breed)
  • scherpe afbakening van te gebruiken bouwmaterialen en hulpmiddelen
  • strakke beperking in tijd voor de opbouw
  • een uitgebreid veiligheidsplan
  • structurele controles
  • duidelijke afspraken met betrekking tot weer en wind en de gevolgen hiervan voor wel of niet ontsteken.