Racisme-onderzoek in Duindorp moet er komen

De Partij van de Arbeid, het door de islam geïnspireerde Nida en de Haagse Stadspartij begrijpen niet waarom het stadsbestuur onderzoek naar racisme uit de weg gaat. De drie partijen vinden het urgent om te weten of er meer mensen van kleur zijn in Duindorp die zich onveilig voelen, zich niet durven uit te spreken of bedreigd worden.

De Haagse gemeenteraad heeft op 12 juli 2018 de motie “Onderzoek veiligheidsbeleving Duindorp” aangenomen om onderzoek te doen naar racisme in Duindorp. Maar ruim driekwart jaar later heeft het college een tussenbericht verstuurd naar de Raad waaruit blijkt dat er nog geen begin gemaakt is aan een onderzoek door het Haags stadsbestuur. ‘’Sterker nog’’, laat de fractie van de Haagse Stadspartij weten, ‘’er lijkt van te worden afgezien. En daar zijn we onaangenaam door verrast. De partijen zien dat er hard gewerkt wordt aan het versterken van de samenhang in Duindorp en het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, maar het gevraagde onderzoek lijkt er niet te komen. Dat kan niet de bedoeling zijn aldus de drie partijen.’’

In de afgelopen jaren zijn er volgens de drie fracties ‘’meerdere racistische gebeurtenissen van intimidatie, bedreiging, geweld geweest in Duindorp. Hierbij werden mensen van kleur bedreigd, aangevallen en in sommige gevallen zelfs uit de wijk gejaagd. Omdat het niet stopt is er een motie ingediend om onderzoek te doen naar de veiligheids- en woonbeleving in Duindorp en de mate van racisme, onheuse bejegening en/of intimidatie.’’ De Partij van de Arbeid, het door de islam geïnspireerde Nida en de Haagse Stadspartij willen nu dat dit onderzoek er na 9 maanden ook daadwerkelijk komt.