Federale regering is scherp voor Aalst Carnaval

AALST –De federale regering, bij monde van de eerste minister Sophie Wilmès, is scherp voor de jodenspot op Aalst Carnaval. Dat blijkt uit een persbericht dat zondagnamiddag werd uitgestuurd. “Deze feiten doen afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.”

“De federale regering is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums van de editie 2020 van Aalst Carnaval. Het is niet de eerste keer dat deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk van de karikaturen van de Joodse gemeenschap. Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land”, zo begint het persbericht dat werd uitgestuurd door het kabinet van de Eerste Minister Sophie Wilmès (MR).

Er wordt benadrukt dat België een democratie is “die stoelt op fundamentele vrijheden, waaronder vrijheid van meningsuiting.” Daarom mag er bekritiseerd, geblasfemeerd en gekarikaturiseerd worden, valt er te lezen. De regering erkent ook dat carnaval een cultureel feest is dat al eeuwenlang meegaat in onze samenleving.

Maar die vrijheid evolueert binnen een specifiek wettelijk kader “dat tot doel heeft individuen te beschermen tegen racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid”, schrijft de regering. Justitie moet daarom nagaan of de gebeurtenissen van zondag in strijd zijn met de wet.

“Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties. Ons land gaat er prat op dit soort mistoestanden te blijven bestrijden.”

De federale regering roept op tot dialoog en empathie tussen mensen en vraagt alle belanghebbenden hun verantwoordelijkheid te nemen.