Jongeren onder de 18 drinken nog steeds geregeld

Vijftien- en zestienjarigen drinken nog steeds veel. Dat blijkt uit het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Zij gaven daarin ook aan gelukkig en blij te zijn met hun sociale relaties, maar ook steeds meer druk te ervaren door schoolwerk.

 

De Universiteit Utrecht ondervroeg vorig jaar samen met het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau ruim 8300 jongeren tussen de de 11 en 16 jaar. Sinds 2001 wordt het iedere vier jaar uitgevoerd in het kader van een groter, internationaal onderzoek.

Volgens het rapport is het percentage middelbare scholieren dat door schoolwerk druk ervaart toegenomen van 16 in 2001 naar 35 procent in 2017. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft gedurende de hele dag contact met anderen op sociale media. Bij 7 procent van deze leerlingen is sprake van problematisch gebruik.

Alcoholgebruik onder jongeren

Evenveel alcohol

In voorgaande jaren daalde het alcoholgebruik van de Nederlandse jongeren. Die dalende trend lijkt te zijn gestopt, blijkt uit het rapport. Nog steeds heeft 40 procent van de 15-jarigen en 50 procent van de 16-jarigen in de laatste maand gedronken. En deze jongeren drinken veel: ruim 70 procent van hen drinkt per keer minstens vijf glazen alcohol. Jongeren zijn wel minder gaan roken de afgelopen vier jaar. Vorig jaar gaf 17 procent aan ooit gerookt te hebben, terwijl dat in 2013 nog 33 procent was.

De onderzoekers bestudeerden ook wanneer de Nederlandse jeugd voor het eerst seks had. Tussen 2013 en 2017 is het percentage jongeren onder de 17 jaar dat ooit seks heeft gehad niet veranderd, dat ligt nu op ongeveer 10 procent. Ten opzichte van 2001 is dit echter een halvering. Het condoomgebruik onder seksueel actieve jongeren is sterk afgenomen, van ruim 80 procent in 2009 naar 55 procent in 2017.

Volgens het rapport zijn de verschillen tussen de groepen jongeren groot. Zo wordt er door vwo-scholieren nauwelijks meer gerookt, terwijl op het vmbo ruim 6 procent van de leerlingen rookt. Ook wordt er op het vmbo vaker gepest en hebben jongeren minder tolerante opvattingen ten aanzien van minderheden. Vooral jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit arme gezinnen en jongeren die niet opgroeien bij beide ouders lopen risico’s om problemen te krijgen.