Joodse en islamitische clubs tegen verbod op onverdoofd slachten

Joodse en islamitische organisaties zijn boos over het nieuwe wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Zij vinden dat zij worden beperkt in hun vrijheid van godsdienst.

Verdoven voor de slacht betekent een schietappa­raat op je kop: een kogel of een pin door je kop

Hanneke Gelderblom-Lankhout, Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uiten de religieuze clubs hun onvrede over het nieuwe wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De PvdD wil een einde maken aan dierenleed bij ritueel slachten, waarbij dieren voor de slacht de keel wordt doorgesneden waarna ze doodbloeden.

In 2012 probeerde de PvdD onverdoofd ritueel slachten ook al te verbieden, maar dat wetsvoorstel strandde in de Eerste Kamer na massaal protest van joodse en islamitische organisaties.

Essentieel

Ook nu zijn de religieuze clubs faliekant tegen het wetsvoorstel. ,,Nederland kent een grote groep burgers met een islamitische geloofsovertuiging voor wie ritueel slachten essentieel is voor hun geloofsleven’’, zegt Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid. ,,Het kunnen eten van halal vlees en het vieren van het Offerfeest maken daar deel van uit.’’

Volgens Bal wordt met dierenwelzijn al voldoende rekening gehouden door de invoering van een convenant begin vorig jaar. In dat convenant is vastgelegd dat een dier na veertig seconden alsnog wordt verdoofd als het dan nog niet buiten bewustzijn is. ,,Onze ervaring is dat het convenant prima werkt.’’

Doodsnood

De rituele slacht hoort bij de vrijheid van godsdienst, vindt Bal. Dat zegt ook Hanneke Gelderblom-Lankhout van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Zij denkt dat de meeste Nederlanders een verkeerd beeld hebben van ‘verdoven’ of ‘bedwelmen’, zoals de Partij voor de Dieren voor alle slacht wil verplichten.

,,Verdoven voor de slacht betekent een schietapparaat op je kop: een kogel of een pin door je kop’’, zegt Gelderblom-Lankhout, die eerder D66-senator was. ,,Deskundigen stellen dat niet bewezen is dat bij verlies van hersenschorsactiviteit er automatisch ook afwezigheid van pijn is.’’ Bij ‘bedwelming’ is volgens haar sprake van vergassing of elektrocutie, waarbij dieren kunnen kampen met angst of doodsnood.

Extra leed

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, indiener van het nieuwe wetsvoorstel, zegt dat het ‘buiten kijf staat dat onverdoofd slachten groot dierenleed oplevert’. ,,Binnen de maatschappij leeft een breed gedragen en groeiende verontwaardiging over dit extra leed’’, zei zij eerder.

De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel van Thieme. Die meldde afgelopen mei dat een verbod op onverdoofd ritueel slachten indruist tegen de vrijheid van godsdienst en daarom niet zou moeten worden ingevoerd. Toch is het wetsvoorstel niet kansloos: regeringspartij VVD gaf vorig jaar aan niet tegen een verbod te zijn. De christelijke partijen in de coalitie – CDA en ChristenUnie – zijn wel tegen een verbod