Motorclubs 3.0 houden een laag profiel en richten zich op hun core-business: criminaliteit

Op een koude januariavond wandelen mannen alleen en in kleine groepjes naar een café in de gemeente Rucphen. Ze vallen niet op en hebben hun auto’s keurig in de woonwijk geparkeerd. Er is geen motor te bekennen.

 

Maar in de volle horecazaak komen de hesjes van de motorclub (mc) onder hun jassen vandaan. In de full colours  van de club drinken de mannen pilsjes aan de bar. ,,Als ze buiten een sigaret gaan roken, hangen ze eerst hun hesjes op. Die gaan weer aan als ze terug binnen zijn”, vertelt een bezoeker. Geen omstander of bewoner die kan vermoeden dat het vanavond clubavond is. ,,En morgen komen er weer andere motorclubs op bezoek”, vertelt een andere bezoeker.

Laag profiel

Dit is de motorclub nieuwe stijl. Wat een verschil met vijf jaar geleden. Toen reden de bikers met hun knetterende machines in indrukwekkende optochten naar evenementen en droegen ze op straat trots hun clubkleuren, om maar te laten zien hoe sterk ze waren. Bikers 3.0 doen het anders, weet de coördinator Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Geen volle terrassen met hesjes meer en geen tv-optredens meer zoals destijds van No Surrender-baas Klaas Otto. ,,Het uiterlijk vertoon waar veel burgers zich aan ergerden, hebben ze laten varen. De nieuwe clubs proberen juist een zo laag mogelijk profiel te houden en  richten zich op hun core-business: criminaliteit.”

De nieuwe clubs proberen juist een zo laag mogelijk profiel te houden en richten zich op hun co­re-business: criminali­teit

OMG-specialist, Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

De politiespecialist wil niet met naam in de krant, voor de zekerheid. Een collega in West-Brabant die tegen de zware, ondermijnende (drugs)criminaliteit strijdt, is recent zwaar bedreigd door de onderwereld. De deskundige en collega’s elders in het land hebben de snelle ontwikkelingen in OMG-land scherp op het netvlies: veel nieuwe clubjes erbij, zeker in regio’s als West-Brabant met een traditioneel hoge mc-dichtheid. ,,We zien versnippering. Heel wat kopstukken zitten achter slot en grendel. Jongens denken nu: wat zij kunnen, dat kan ik ook. Ze eisen een stuk van de taart. Leden die bij hun oude clubs niks voorstelden, zitten ineens hoog in rang, op hun eigen rotsje.  Ze kopiëren het businessmodel van bijvoorbeeld No Surrender, inclusief rangen en standen. En ze laten snel nieuwe leden toe.”

Kans

De coördinator gelooft niet dat deze versplintering een gecoördineerde (overlevings)reactie is van de  aangepakte OMG’s. ,,Opportunisten zien gewoon een kans. Ze springen in het gat dat is ontstaan.” Toch zijn veel nieuwe clubs volgens de politie voortzettingen van chapters van civielrechtelijk verboden clubs als Satudarah, waarvan naam, emblemen, hesjes en andere uitingsvormen nu strafbaar zijn. Dit vermoeden bestaat onder meer bij het nieuwe Singa 19 in Breda (voorheen Satudarah MC South-Central) en 13th Original Seaside in Bergen op Zoom (voorheen Satudarah MS Seaside).

Wij gaan niet opzij

Facebook-pagina, Barowette MC

Andere nieuwe loten aan de West-Brabantse OMG-tak zijn blijkens de politiegegevens Crypto MC en Barowette MC, twee clubs met voor zover bekend elk drie chapters waarvan meerdere bestuursleden op het woonwagenkampje in Klundert wonen. Daar sloot de gemeente Moerdijk begin dit jaar het vermeende clubhuis van Barowette. Iemand van de club ontkende in een bericht aan deze krant dat er een clubhuis was. De contactpersoon schreef verder geen contact te willen met de pers: ,,Laat ons maar gewoon met rust.” Op de Facebookpagina schreef de club na de sluiting: ‘Wij gaan niet opzij’. Met daarbij een poster en de tekst: ‘Fuck with one brother. You’r fucking with the whole pack’. 

Nogal wat leden van beide clubs hadden vroeger banden met No Surrender, zeggen politie en mc-bronnen. Vorig jaar arresteerde de recherche een bestuurslid uit Klundert. Hij is een van de twee nieuwe verdachten die vorig jaar kort zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij plannen om de voormalige officier van justitie Greetje Bos uit Breda wat aan te doen, bekend uit het strafproces tegen No Surrender-oprichter Otto.

Straatbeeld

De OMG-markt verandert en dat merken burgers. De politiecoördinator: ,,De clubs verdwijnen uit het straatbeeld. Ze zitten niet meer massaal op een terrasje maar subtiel in een cafeetje.  Het openbare-ordeprobleem is nu kleiner maar het strafrechtelijke probleem blijft. Voor ons maakt het niet uit of ze wel of geen hesje aantrekken. Wij kennen namen en rugnummers en blijven ze op de voet volgen.”

Ze krijgen allemaal een VIP-behande­ling: een Very Irritating Police-behande­ling

Jacques Niederer, Burgemeester Roosendaler en bestuurlijk aanjager aanpak OMG’s in West-Brabant en Zeeland

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal, trekker van de OMG-aanpak bij de Taskforce Brabant-Zeeland: ,,Ze denken nu dat ze ermee weg komen door onopvallend en klein te blijven, als wolven in schaapskleren. Maar we draaien op volle toeren. Onze informatiepositie is optimaal en we laten ze niet met rust. We gaan naar ze toe, voeren stopgesprekken met eigenaren van cafés waar ze samenkomen en we benaderen werkgevers. Ze krijgen allemaal een VIP-behandeling: een Very Irritating Police-behandeling.

Als je de nieuwe clubs vergelijkt met bijvoor­beeld de Hells Angels dan praat je over de Keuken Kampioen Divisie tegen de Champions League

Politiedeskundige

Deskundigen en bikers van de oude stempel menen dat de nieuwkomers de ‘waarde’ van de ontzagwekkende mc’s devalueren. ,,Het is afbraak van de cultuur. Iedereen kan eigenlijk lid worden. Een motor en zelfs motorrijbewijs zijn niet meer nodig. De clubs verliezen respect en ontzag”, meent een betrokkene. De eenheidscoördinator van de politie herkent dit beeld: ,,De status brokkelt af. Als je de nieuwe clubs vergelijkt met bijvoorbeeld de Hells Angels dan praat je over de Keuken Kampioen Divisie tegen de Champions League.”

‘Symboolpolitiek met waterbedeffect’

Advocaten van civielrechtelijk verboden motorclubs zijn niet verrast door de golf van nieuwe, kleine motorclubs en versplintering van het mc-veld. Satudarah-advocaat Erik Thomas: ,,In Nederland gebeurt precies hetzelfde als in Duitsland toen daar de eerste motorclubs werden verboden: je sluit de één en er komen zes nieuwe voor terug, met een andere sticker erop. Het is vooral symboolpolitiek met een voorspelbaar waterbedeffect.”

Zijn kantoorgenoot Jasper van Rijsbergen: ,,Als verweer tegen het verbod is onder andere aangevoerd dat verbieden de problemen van criminaliteit en overlast niet oplost, wat blijkt uit tal van onderzoeken. In de Australische ‘war on bikes’ zijn de clubs bijvoorbeeld helemaal ondergronds gegaan. Daarmee verliezen de goedwillenden hun zwaarwegende verenigingsrecht, terwijl eventuele kwaadwillenden hun activiteiten gewoon ondergronds voort kunnen zetten met nog minder toezicht vanuit de overheid. Een verbod heeft daarmee zelfs het tegenovergestelde effect.”

‘Gedrocht’

Van Rijsbergen en Thomas gruwen van de wetgeving om ook bestuurlijke verboden mogelijk te maken. ,,Het bestuurlijk verbod is een rechtsstatelijk gedrocht dat enkel is ingegeven vanuit de wens motorclubs nog sneller te kunnen verbieden. Waar nu een rechterlijke beslissing nodig is, is straks een pennenstreek van de minister voor Rechtsbescherming voldoende om een club met onmiddellijke ingang te kunnen verbieden. Het is dan vervolgens aan de betreffende club om naar de rechter te stappen met het verzoek dat verbod ongedaan te maken. In de tussentijd is de club gewoon verboden.’

Advocaat Erik Thomas van Satudarah. © ANP/Koen van Weel

Nieuwe OMG’s en Brotherhoods*

In West-Brabant en Zeeland:

Kings Syndicate MC Roosendaal, MC Oranje in Breda (afgesplitst van Kings Syndicate), Osmanen Germania BC Tilburg (vermoedelijk opgeheven in Nederland), Crypto MC Warriors, Crypto MC Carovana, Crypto MC Band of Brothers, Barowette MC Friends, Barowette MC Comrades, Barowette MC Fellows, One Niners Southside (Satudarah MC gelieerd), One Niners Syndicate (Satudarah MC gelieerd), Peccatori MC Tilburg (support No Surrender MC), Black Skulls MC, Singa 19 Breda (voor verbod: Satudarah MC South-Central), 13th Original Seaside (voor verbod Satudarah MC Seaside)

In Oost Brabant:

Djangan Undure Maloekoe, Osmanen Germania BC Oss (vermoedelijk opgeheven in Nederland), Para Siempre (Black Jackets). Andere nieuwe motorclubs waarvan de status niet duidelijk is, zijn Trailer Trash Geldrop, Plomo o Plato, Maro Rad en Sama Sama.

*gegevens politie en eigen onderzoek