Proces Holleeder dag 33: het derde deeldossier over Mieremet

Ruim drie jaar na zijn aanhouding is de rechtbank in Amsterdam dit jaar gestart met de inhoudelijke behandeling van het megaproces tegen Willem Holleeder. Misdaadverslaggevers Paul Vugts en Maarten van Dun houden je in dit blog op de hoogte.

  1. Vooruitblik dag 33: derde deeldossier

   Op zittingsdag 33 begint de rechtbank in de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder aan het derde deeldossier. Dat gaat over John Mieremet, met wie Holleeder een tijdje intensief optrok, maar die hij meestal als een levensgevaarlijke rivaal zag.

   Op Mieremet zijn twee aanslagen gepleegd. Op 26 februari 2002 werd hij neergeschoten op de Keizersgracht, na een afspraak op het advocatenkantoor waar de gevallen, malafide advocaat Evert Hingst werkte. Op 2 november 2005 werd hij vermoord in zijn kantoor op het vakantiepark in aanbouw in het Thaise sekstoeristenoord Pattaya.

   Waar Holleeder over de tot nu behandelde liquidaties van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra heeft gezegd dat niet hij maar Mieremet daartoe de opdracht zal hebben gegeven, kan hij dat in dit dossier lastig volhouden.

   Mieremet zelf beschuldigde ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra en diens ‘bewaker’ Holleeder in de laatste jaren van zijn leven openlijk van die eerste aanslag. Hij verhuisde vanuit zijn zwaarbeveiligde villa in België naar Thailand omdat hij vreesde dat de klus anders alsnog zou worden geklaard. Achteraf bezien ten onrechte waande hij zich veiliger daar in Azië, waar hij het aanlegde met een lokale vriendin (zijn Nederlandse partner was in Nederland achtergebleven).

   Saillant is dat één van de Turkse Alkmaarders die justitie er van verdenkt in opdracht van Holleeder betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van Endstra, Ali N., volgens de aanklagers ook een rol lijkt te hebben gespeeld bij de moord op Mieremet. Hij reisde rond die moord voor maar een paar dagen naar Thailand. Wat hij daar precies deed, weet overigens ook justitie niet.

   Ook volgende week worden de dossiers over de aanslagen op Mieremet, ‘Fazant’ en ‘Boeddha’, nog behandeld.

  2. Afronding opheffingsverzoek

   Janssen rondt zijn verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis van Holleeder in de zaak Endstra af. Hij ziet volstrekt onvoldoende aanwijzingen dat Holleeder iets te maken heeft met die liquidatie om zijn cliënt voor die zaak langer in de cel te houden.

   Rechtbankvoorzitter Frank Wieland kondigt aan dat het openbaar ministerie op 13 september zal reageren. Morgen begint de rechtbank met de dossiers over de aanslagen op John Mieremet.

   Lees hier welke vijf moorddossiers bij de zaak Holleeder horen

  3. ‘Geen verband met Holleeder’

   Namik Abbasov, die Willem Endstra hoogstwaarschijnlijk heeft doodgeschoten en later zou overlijden, heeft gezegd Holleeder niet te kennen. Tegen een rechercheur deed Abbasov op een luchtplaats in een pauze van een verhoor onverwacht uitspraken over de achtergronden van de liquidatie van Endstra.

   De rechercheur ‘sprak Engels tegen een niet zo goed Engels sprekende verdachte, die Russisch spreekt’, merkt Janssen alvast op. Het proces verbaal dat van het gesprek is opgemaakt.

   Dat gezegd hebbende: “Abbasov noemt Donald Groen als opdrachtgever van de moord op Endstra en anderen als betrokkenen bij de uitvoering, maar niet Holleeder. Hij noemt Holleeder alleen later in een ander verband.”

   Abbasov ontkent in dat gesprek dat hij Endstra heeft doodgeschoten (in weerwil van veel hard technisch bewijs). Janssen: “Ook voor Abbasov geldt helaas dat we hem niet meer kunnen ondervragen, maar hij wist niets dat voor de zaak van Holleeder van belang is.”

   Janssen: “Zelfs wanneer u in weerwil van de integrale vrijspraak van de verdachten in de zaak over de uitvoering van de liquidatie van Endstra zou willen aannemen dat zij de moord op Endstra hebben gepleegd, kunt u (de rechtbank) de stap naar Willem Holleeder nog niet zetten.”

   Het bewijs dat Holleeder de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Willem Endstra, stoelt volgens Janssen vrijwel geheel op de verklaringen van zussen Astrid en Sonja Holleeder en zijn ex-vriendin Sandra. Die vrouwen hebben volgens Janssen weinig concreets verteld over Holleeders beweerde rol bij de liquidatie van Endstra.

   Het boek dat Astrid Holleeder schreef over haar broer.
   Het boek dat Astrid Holleeder schreef over haar broer. © ANP
  4. Rol van Korkmaz

   Hidir Korkmaz benaderde justitie in 2013, omdat hij een deal wilde sluiten. In 2014 bereikten het openbaar Ministerie en Korkmaz ‘overeenstemming over zijn getuigenbescherming‘.

   Janssen zegt dat de verdediging van Holleeder nauwelijks inzicht heeft gekregen in de afspraken over die bescherming (en niet kan beoordelen of hij bijvoorbeeld onrechtmatig is beloond).

   Janssen is gepromoveerd op het fenomeen kroongetuigen en heeft van dat onderwerp vrijwel zeker het meeste verstand van iedereen in ‘de bunker’ vandaag. Hij roept de rechtbank op ‘extra kritisch te gaan kijken’ naar de overeenkomst tussen justitie en Korkmaz, zoals rechters in het verleden ook deden.

   Dat Korkmaz tijdens een bizar visongeluk is overleden, vindt Janssen ‘heel jammer’.

   De rechtbank in de zaak tegen de uitvoerders van de liquidatie van Endstra heeft zijn verklaringen geheel van tafel geveegd, omdat hij onbetrouwbaar werd bevonden.

   Het gerechtshof in de grote liquidatiezaak Passage liet zijn verklaringen onbesproken. Alle rechters die Korkmaz en zijn verklaringen hebben beoordeeld, hebben die verklaringen terzijde geschoven, dus.

   Janssen: “Wij zouden heel veel woorden aan Korkmaz kunnen besteden hier, maar we gaan dat niet doen.”

   Janssen gaat toch summier in op Korkmaz verklaringen. Die gaan vooral over criminele Turkse contacten van hem die allerlei uitspraken zouden hebben gedaan over Holleeder en, in het bijzonder, over diens rol bij de liquidatie van Willem Endstra.

   “Het is onmogelijk nog vast te stellen wat hij uit de media heeft gehaald, die al volop over de zaak hadden bericht, en wat hij van derden kan hebben gehoord. Zijn verklaringen kunnen in dit proces geen waarde hebben.”

  5. ‘Holleeder was de baas’

   Janssen wijst er op dat zéér uitvoerig onderzoek geen hard bewijs heeft opgeleverd dat Holleeder in contact stond met de uitvoerders.

   Dat zeggen alleen de veelbesproken getuigen, vooral de Turkse drugshandelaar Hidir Korkmaz die in Oost-Europa is overleden tijdens een bizar ongeluk tijdens het vissen.

   Een tipgever zei het team Criminele Inlichtingen (zoals de Criminele Inlichtingeneenheid inmiddels heet) dat ‘Holleeder de baas was van die groep‘, maar daar is volgens Janssen geen enkel bewijs voor gevonden.

   “U weet hoe een ongelooflijke berg stukken in deze zaak is geproduceerd, en in ál die onderzoeken die er omheen hangen, maar uit niets blijkt concreet dat Holleeder op één moment contact had met leden van deze groep.”

   Onderzoek op de plaats delict waar vastgoedhandelaar Willem Endstra werd vermoord
   Onderzoek op de plaats delict waar vastgoedhandelaar Willem Endstra werd vermoord © ANP
  6. Moord op Willem Endstra

   Advocaat Sander Janssen schakelt over naar de daadwerkelijke moord op Willem Endstra op 17 mei 2004 voor zijn hoofdkantoor op de Apollolaan.

   Daarvoor is ‘een concrete dadergroep’ in beeld gekomen, memoreert Janssen, ‘een Turkse groepering‘ waaruit hoofdpersonen ook zijn vervolgd. Overigens werden de belangrijke verdachten Özgür C. en Ali N. door de rechtbank vrijgesproken, al loopt hun zaak nog in hoger beroep.

   De Russische schutter Namik Abbasov overleed in zijn cel aan de gevolgen van een hersenbloeding.

  7. ‘Raket was waarschuwing’

   Willem Holleeder zegt, terug van de lunch, desgevraagd dat hij in zijn afpersingsproces ‘Kolbak’ de naam van de beruchte crimineel Stanley Hillis niet heeft genoemd vanwege de raketinslag in ‘de bunker’ op de openingsdag van zijn proces in 2007.

   Hij suggereert dat Hillis volgens hem die raket had laten afvuren als waarschuwing dat Holleeder niet over hem mocht spreken. “Het zal een waarschuwing zijn geweest dat ik niet moest praten, maar dat zou ik in dat proces sowieso niet doen.”

   Hillis is in februari 2011 geliquideerd in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Nu durft Holleeder zijn naam kennelijk wel te noemen als mogelijke opdrachtgever van de moord op Willem Endstra.

   Hij heeft eerder ook al tegen de rechtbank gezegd dat hij nu wél openheid van zaken zal geven nu hem levenslang boven het hoofd hangt.

  8. ‘Steeds groter wespennest’

   Raadsman Janssen haalt het heimelijk opgenomen gesprek aan dat Willem Endstra’s broer Haico na de liquidatie van Willem voerde in de villa van John Mieremet in België. Daarin dreigt Mieremet na Willem Endstra ook andere familieleden van Haico te laten doodschieten.

   Janssen gaat er van uit dat John Mieremet zou zijn aangehouden voor afpersingen als hij niet was geliquideerd in Thailand in november 2005 (Willem Holleeder werd op 30 januari 2006 gearresteerd). “Welke gevolgen dat dan voor Willem Holleeder zou hebben gehad, zullen we nooit weten.”

   Behalve Mieremet en bijvoorbeeld de beruchte crimineel Stanley Hillis zijn volgens Janssen meer beruchte criminelen in beeld geweest als figuren voor wie Willem Endstra kort voor zijn liquidatie doodsbang was.

   Meerdere criminele getuigen noemen ‘Colombianen’ die Endstra in de tang zouden hebben gekregen. Janssen: “Endstra had zich in een steeds groter wespennest gestoken. Hij zat met meer criminelen in een zeer problematische situatie.”

   Tot slot was er nog een conflict tussen Willem Endstra en de Haagse vastgoedhandelaar Harry Pen, waarin met ernstig geweld werd gedreigd. Janssen: “Het is nog weer een verwikkeling die tot grote dreiging leidde en waarover Endstra de politie in zijn gesprekken niets vertelde. Alles schoof hij in de schoenen van Holleeder. Je kan in een zaak als deze, waarin van zoveel kanten dreiging kwam, nu niet gaan zeggen (over Holleeder): ‘Jij hebt Endstra destijds afgeperst en dus heb je hem vermoord’. Dat kán in deze zaak echt niet.”

  9. ‘Achterbankgesprekken’

   Na de publicatie in De Telegraaf, waardoor Willem Endstra in grote problemen kwam doordat bijvoorbeeld banken geen zaken met hem meer wilden doen, was Endstra in paniek. Hij zat nu zowel klem in de onderwereld als in de bovenwereld.

   Schuldeiser Mieremet dreigde bovendien met nog meer onthullingen in de media. Endstra probeerde hem vervolgens rustig te krijgen door Mieremet alsnog miljoenen te betalen.

   Dat leidt er niet toe dat het weer rustig wordt rond zijn persoon. Quote publiceert de beruchte foto van Willem Endstra en Willem Holleeder samen op een bankje voor Endstra’s kantoor op de Apollolaan.

   Endstra maakt een noodsprong en gaat praten met de Criminele Inlichtingeneenheid van de recherche. Die gesprekken vinden plaats op de achterbank van een rondrijdende auto, om afluisteren te voorkomen en observaties door criminelen onmogelijk te maken.

   Die ‘achterbankgesprekken’ waarin Endstra Willem Holleeder zeer uitvoerig beschuldigt van afpersing, waren de basis onder het dossier ‘Kolbak’ op grond waarvan Holleeder negen jaar celstraf kreeg voor het afpersen van een trits zakenlieden.

   Janssen vraagt de rechtbank ‘de inhoud van die achterbankgesprekken kritisch te bekijken‘, omdat Endstra niet het achterste van zijn tong liet zien en alleen in zijn eigen voordeel sprak.

   Zo drong hij zijn conflict met Mieremet erg naar de achtergrond, volgens Janssen uit tactische overwegingen.

   De besprekingen tussen Endstra en de geheime dienst van de recherche ‘nopen tot behoedzaamheid‘, waarschuwt Janssen. “Dat oordeelde de politie zelf ook in het vijftiende en laatste gesprek.”

   Janssen: “Onbetwist kunnen we vaststellen dat Endstra in de gesprekken Mieremet uit zijn verhaal laat en Holleeder in zijn plaats zet op allerlei belangrijke plekken.”

   Het motief van Endstra om Holleeder in de plaats van Mieremet te stellen is volgens Janssen ‘alleen maar verklaarbaar doordat Endstra de kant van Mieremet had gekozen’.

   Willem Holleeder ziet de ‘achterbankgesprekken’ van begin tot eind passen ‘in de strategie van Mieremet’.

  10. Endstra in de spagaat

   In de nasleep van de moorden op ‘de Driessens’ kwam Willem Endstra ‘in een spagaat’ terecht, vertelde onder anderen crimineel Mink Kok later.

   Endstra kreeg van alle kanten problemen met criminele schuldeisers, onder wie overigens ook ‘de Joegomaffia’ onder leiding van ‘Jotsa’ Jocic.

   John Mieremet, die ook vele miljoenen bij Endstra had belegd, begon zijn fortuin op hoge toon terug te eisen en stormde op enig moment zelfs met een pistoolbinnen op Endstra’s hoofdkantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid.

   Als John Mieremet zijn miljoenen niet krijgt, maakt hij in 2002 opmerkelijke manoeuvres. Hij stapt naar officier van justitie Koos Plooij om te polsen of hij een deal met het openbaar ministerie kan krijgen. Dat gaat niet door, omdat Mieremet eisen stelt die Plooij niet zegt te kunnen en willen inwilligen.

   Mieremet stapt óók naar misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf. Hij geeft zijn veelbesproken interview waarin hij Willem Endstra ‘de bankier van de onderwereld’ noemt en Willem Holleeder diens bewaker.

   Een criminele getuige over dat interview, dat Endstra ernstig in de problemen bracht: “Als het niet met een pistool lukt, doe je het op die manier.” Janssen: “Dat stuk uit De Telgraaf sloeg in als een bom. Ook in de bovenwereld kwam Endstra daardoor volledig klem te zitten.”

   Proces Holleeder dag 33: het derde deeldossier over Mieremet
   © ANP
 • Aanslag op Ron Nyqvist

  Janssen schakelt over op de investering van twintig miljoen euro van Brabantse criminelen Ron Nyqvist en de broers Rob en Eric Driessen bij Willem Endstra.

  Endstra begon zich gaandeweg te beklagen dat de broers Driessen niet meer aan hun verplichtingen voldeden. Kort daarna ontplofte een bom onder de auto van Ron Nyqvist. Die brak door heel veel geluk slechts een paar tenen.

  Hij ging, finaal doorgesnoven, op jacht naar de broers Driessen, die hij er van verdacht de bom te hebben geplaatst. In hun woning schoot hij de Driessens dood. Daarna wilde hij naar Amsterdam worden gebracht. Waarschijnlijk wilde hij daar Willem Endstra ook vermoorden.

  Nyqvist bekende de moorden op de Driessens volledig en zat een celstraf van 20 jaar uit. Nadat hij na tweederde van zijn straf weer uit de gevangenis was, schoot hij zich in een parkeergarage in Amsterdam-West door zijn hoofd.

  Van een rol van Willem Endstra bij de moorden op de broers Driessen is niets gebleken. Janssen: “Maar het was wel de tweede keer (na de aanslag op Ronald van Essen) dat in het milieu grote onrust ontstond doordat grof geweld volgde als iemand problemen had over investeringen bij Willem Endstra.”

  Janssen ‘is hier niet om Willem Endstra te bashen’, maar Endstra ‘had duidelijk zijn wortels in de onderwereld’. Op 22 mei 2001 wordt Willem Endstra in De Telegraaf ‘financier van de handel in xtc’ genoemd. Hij was daar heel kwaad over.

 • Discussie over opdrachtgever

  De criminele zakenpartner van Ronald van Essen, Ton van Dalen, heeft uitvoerig tegenover de recherche verklaard dat Van Essen en hijzelf vele miljoenen hadden belegd via Endstra, net zoals andere zware criminelen die actief waren in de xtc-productie en -handel.

  Van Dalen zei in 2005 dat de in 2000 geliquideerde Sam Klepper ‘absoluut achter de aanslag op Van Essen zat’.

  Volgens Ton van Dalen en Mink Kok was Willem Holleeder in die tijd tussen Sam Klepper en diens misdaadcompagnon John Mieremet enerzijds en Willem Endstra anderzijds geplaatst om die partijen uit elkaar te houden.

  ‘Achter de schermen’ speelde in die tijd ook de ‘Joegobaas’ Sreten ‘Jotsa’ Jocic een belangrijke rol, memoreert Janssen.

  Voor Janssen ‘staat wel min of meer vast’ dat Sam Klepper en John Mieremet de aanslag op Ronald van Essen hadden laten plegen. Dat deden zij volgens belangrijke bronnen in en rond het criminele milieu in opdracht van of in samenwerking met Willem Endstra.

  Zoon Ricardo van Essen heeft bij de onderzoeksrechter verklaard dat Willem Holleeder in elk geval niet achter de aanslag op zijn vader zat.

  Op 1 januari 2001 begon justitie een groot onderzoek naar Willem Endstra en de investeringen van onder anderen xtc-handelaren Ton van Dalen en Ronald van Essen bij hem. Dat onderzoek zou nog jaren slepen maar strandde uiteindelijk.

 • Aanslag op Ronald van Essen

  Met kerst 1999 werd Ronald van Essen, na een lange celstraf, door zijn hoofd geschoten in zijn auto voor zijn woning in Amsterdam-Zuid. Hij overleefde die poging tot liquidatie en leeft nog altijd – zij het zwaar gehandicapt en in een rolstoel.

  Kort na de aanslag belde Willem Endstra voortdurend naar diens zoon Ricardo, omdat Endstra hem per se wilde spreken voordat hij door de politie zou gaan worden verhoord.

  Endstra noemde verscheidene andere criminelen die een motief zouden hebben om Van Essen te vermoorden, onder wie Cor van Hout of Jesse R. Ricardo begon Endstra te wantrouwen. Janssen: “Het wekt de indruk dat Endstra in die dagen om hem moverende redenen iemand anders de Zwarte Piet wil toeschuiven.”

  Ergo: de verdenking van zich wegschuiven dat hij zelf de moordopdracht heeft gegeven. In het criminele milieu en binnen de opsporingsdiensten zijn er sterke vermoedens dat Endstra de aanslag op Van Essen had laten plegen, omdat hij de vele miljoenen niet wilde terugbetalen die Van Essen kort voor de schietpartij was komen terugvorderen.

  Ronald van Essen is er zelf stellig van overtuigd dat Endstra de opdracht had gegeven voor de moordaanslag en vecht ook nu nog voor gerechtigheid. Hij eist, voorlopig tevergeefs, in een lang slepende juridische procedure vele miljoenen van de erven-Endstra.

  Twee dagen geleden heeft het gerechtshof in die procedure weer een voor Van Essen nadelige beslissing genomen.

  Ronald van Essen
  Ronald van Essen © .
 • ‘Kamers vol geld’

  Janssen gaat terug naar het begin van de jaren negentig waarin Willem Endstra tal van investeringen deed met zijn bedrijf Convoy Vastgoed. In die investeringen participeerden grote criminelen voor vele miljoenen.

  De recherche deed in die tijd al verscheidene onderzoeken naar de criminelen met wie Endstra samen investeerde. In die onderzoeken kwamen bedrijven van Endstra voortdurend in beeld.

  Xtc-handelaren Ronald van Essen en Ton van Dalen investeerden vele miljoenen via Endstra. Een zoon van Van Essen sprak van ‘kamers vol geld’ dat naar Endstra ging. De drugshandelaren werden wel vervolgd en veroordeeld, maar Endstra niet.

  Janssen: “Misschien was dat omdat witwassen toen nog geen afzonderlijk misdrijf was volgens de wet.”

 • Focus op Endstra

  De belangrijkste getuigen tegen Holleeder hebben een belang om hem te beschuldigen. Bovendien zijn getuigen mensen, met een feilbaar geheugen. “Niet iedereen kan even goed scheiden wat hij of zij uit de media heeft vernomen. Niet iedereen is even intelligent. Niet iedereen kan even goed onderscheiden wat eigen wetenschap is en wat diegene van een ander heeft gehoord een hele tijd geleden.”

  Na deze inleiding begint Janssen aan zijn eigenlijke pleidooi. Dat is opgebouwd uit drie delen. De bespreking van de periode waarin Endstra ‘zijn imperium opbouwde’, de bespreking van de periode waarin hij tal van conflicten kreeg en de bespreking van de periode na zijn dood.

  Janssen benadrukt dat hij het steeds vooral over Willem Endstra zal hebben en niet over David Denneboom die ‘de ongelooflijke pech had’ naast Endstra te lopen toen die vermoord werd. Denneboom werd in zijn been geraakt. Janssen: “Ik wil op geen enkele manier voorbij gaan aan het leed van de heer Denneboom, maar niemand is er bij gebaat dat ik hem de hele tijd blijf noemen bij elk punt.”

 • Advocaat Holleeder: ‘gebrek aan bewijs’

  Rechtbankvoorzitter Frank Wieland opent zittingsdag 32 en geeft het woord aan advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder. Die deelt zijn voor te dragen stuk uit. Janssen ‘garandeert’ dat het ‘niet primair zijn doel is’ in de media te kunnen vertellen dat Holleeder onschuldig is, ook aan de moord op Endstra, maar dat hij de bewijsmiddelen aan de orde wil stellen voor de rechtbank. Het gebrek daaraan, uiteraard.

  Janssen bespreekt allereerst ‘de complexe dynamiek’ die was ontstaan rond de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra in de periode voor zijn dood. “Er was veel meer aan de hand dan dat meneer Endstra was afgeperst en daarna geliquideerd.”

  Het dossier over de liquidatie van Cor van Hout en het dossier over de moord op Endstra moeten ‘in onderling verband en samenhang’ worden bezien door de rechtbank, stelt Janssen, omdat dezelfde criminelen hoofdrollen spelen. Endstra had ‘enorme bedragen’ aangenomen van zware criminelen en kon of wilde die niet meer terugbetalen toen zij daar om vroegen, zodat vele criminelen ‘heel ontevreden’ waren over Endstra (en een motief hadden om hem te vermoorden).

  Janssen zegt de afpersingszaak van Holleeder ‘niet over te willen doen’, maar stelt dat Holleeder wel ten onrechte onherroepelijk is veroordeeld in die zaak. “We weten uit de geschiedenis van het strafrecht dat niet alle onherroepelijke veroordelingen juist zijn.”

  De afpersing is heel belangrijk, want voor de stelling dat Holleeder Endstra heeft vermoord is volgens de raadsman weinig bewijs. “We hebben twee dagen gesproken over de afpersing van Endstra en daarna maar kort over de moord en de nasleep daarvan.”

  Het openbaar Ministerie zal de rechtbank weer vragen alle bewijsmiddelen over de afpersing van Endstra en de uiteindelijke moord ‘in onderling verband en samenhang te bezien’ zodat het beeld rijst dat Holleeder overal achter zit, maar Janssen vindt dat in dit dossier onterecht.

  “Als het Openbaar Ministerie een schot hagel afvuurt op meneer Holleeder, moet u wel bedenken dat al die hagelkogeltjes hard bewijs zijn. Hard bewijs ís hier niet.

 • Opheffingsverzoek als tactiek

  Advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder vraagt de rechtbank vandaag diens voorlopige hechtenis op te heffen voor de zaak over de liquidatie van Willem Endstra. De behandeling van dat dossier is nu afgerond.

  Het betoog zal uren in beslag nemen. Volgens Holleeder en de raadslieden Janssen en Robert Malewicz kan het Openbaar Ministerie niet bewijzen dat hij Endstra heeft laten doodschieten (waarbij de schutter diens zakenpartner David Denneboom in zijn been raakte).

  Het is de tactiek die de advocaten ook al toepasten nadat het dossier over de liquidatie van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout was afgehandeld. Ook toen deden ze een ‘opheffingsverzoek’ waarin ze de rechters vroegen Holleeder niet voor die specifieke moord te laten vastzitten.

  Door dergelijke verzoeken te doen krijgen de raadslieden al tijdens het proces de kans uitgebreid de aangevoerde ‘bewijzen’ publiekelijk te bestrijden.

  De rechtbank wees het verzoek in de zaak Van Hout af en de kans is groot dat ook in dit geval zal gebeuren. Toch hebben de advocaten dan hun zegje gedaan en haalt dat alle media die de zaak volgen.

  Overigens komt Holleeder niet vrij als zijn voorarrest in de zaak-Endstra wel zou worden opgeheven. Hij blijft dan in de cel voor alle andere liquidaties waarvoor hij volgens justitie de opdracht heeft gegeven.

 • Terugblik dag 1 na zomerstop

  Holleeder uitte zijn frustratie over de beschuldigingen van zijn zus Astrid en Peter R. de Vries. “Ik word er een beetje flauw van.”

  Het boek Judas en de veelvuldige media-aandacht die Astrid krijgt zijn hem een doorn in het oog. Zijn zus zou alleen maar op geld uit zijn.

  De rechtbankvoorzitter erkende de druk van de media, maar verzekerde de verdachte dat zij zich hierdoor niet zullen laten beïnvloeden.

  Proces Holleeder dag 33: het derde deeldossier over Mieremet
  © ANP
 • Natte flodder

  Rechter Somsen schakelt weer terug naar de schriftelijke verklaring die Willem Holleeder in de ochtend heeft ingebracht en waarin hij stelt dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Astrid Holleeder doen alsof ze zich zwaar bedreigd voelen door Holleeder. Ze vat die héél kernachtig samen.

  Holleeder: ‘Ik ken Peter R. de Vries 35 jaar en hij is vaak bedreigd geweest. Ik weet hoe hij dan reageert en dat is heel anders dan nu. Hij gaat toch ook steeds in televisieprogramma’s zitten. Dat zou hij niet doen als hij zich bedreigd voelde.”

  Rechtbankvoorzitter sluit de zitting voor vandaag, vrij plotseling. “We eindigen een beetje met een natte flodder nu, maar het is niet anders.”

 • ‘Holleeder gaat eraan’

  Rechter Somsen schakelt over op de uitwerking van het beklemmende gesprekdat broer Haico Endstra na de liquidatie van Willem Endstra voerde met John Mieremet, in diens villa in België.

  Haico Endstra, die door Mieremet in die periode onder grote druk werd gezet om alsnog miljoenen te betalen, was stiekem behangen met afluisterapparatuur. Mieremet zegt ‘echt niet de braafste van de klas‘ te zijn, maar zich ‘door iedereen genaaid’ te voelen. “Ik probeer me te beheersen en niet boos te worden, maar ik ben nogal opvliegerig.” Ook: “Ik voel me met de dag sterker worden. Een heleboel mensen om me heen zijn ook hun geld kwijt.”

  Haico merkt op dat Mieremet ‘toch lekker weg gaat’ (naar Thailand)? Mieremet repliceert dat hij eerst Holleeder wil vermoorden. Hij zegt dat ‘ze’ zijn oudste zoon bedreigen en dat die zoon in opdracht van Holleeder in de sportschool heel hard wordt geschopt en geslagen waardoor zijn benen beurs zijn en zijn tanden er uit liggen. Mieremet: “Ik laat me niet slachten. ik ga door roeien en ruiten. Ik hoop dat jullie mijn rekening leuk vinden.”

  Haico zegt dat hij niet weet wat zijn broer met Mieremet en zijn advocaat heeft afgesproken. Mieremet: “Ik pik het niet meer. Holleeder gaat er aan, maar jullie gaan boven Holleeder, want jullie zijn makkelijker. Haico, kanjer, ik schiet je zus wel dood en ik schiet (een zoon van Willem Endstra) wel dood. Dag Haico, het beste met je.”

 • ‘Hillis heeft ze’

  Rechter Margo Somsen hervat de zitting met de bespreking van het verhoor van getuige Edgar van Lent bij de onderzoeksrechter.

  Advocaat Sander Janssen van Willem Holleeder wijst er op dat zowel Edgar als Pieter van Lent zeggen dat ze het idee hadden dat hun vriend John Mieremetsteeds vaker Holleeder begon te beschuldigen van zaken waarvan zij denken dat die daarmee niets te maken had – zoals de liquidatie van Sam Klepper.

  Edgar van Lent heeft vaak gezegd dat ‘Stanley (Hillis) de moordenaars heeft’, verwijzend naar het driemanschap Hillis-Holleeder-Dino Soerel. Zowel raadsman Janssen als de officieren van justitie willen liever pas later uitvoerig ingaan op de verklaringen van Van Lent als diens verhoor bij de onderzoeksrechter is uitgewerkt door de griffier.

 • Lunch

  De rechtbank onderbreekt voor de lunch, tot half twee.

 • Onbetrouwbare getuigen?

  Rechter Margo Somsen bespreekt nu de getuige Edgar van Lent, ‘Patatje’, die dicht bij crimineel John Mieremet woonde in België en ‘een wederzijdse vertrouwensband’ met Mieremet zegt te hebben opgebouwd.

  Drugshandelaar Van Lent en diens broer Pieter hadden vanaf 2002 ‘heel veel contact met Sjonnie’. Ze wandelden heel veel langs het water en dan vertelde Mieremet volgens de Van Lents honderduit over onderwereldzaken.

  Overigens hebben rechters de getuigen eerder als onbetrouwbaar aangemerkten uitgesloten van het bewijs.

  Volgens Edgar van Lent gaven John Mieremet en Willem Holleeder eerst de opdracht voor de liquidatie van Sam Klepper in oktober 2000. Daarna zouden ze ook achter de tweede aanslag op Cor van Hout in 2000 hebben gezeten. Dat zou Mieremet zelf aan Van Lent hebben verteld.

 • ‘Windenmeewaaiverhaal’

  Officier van justitie Lars Stempher haalt Mink Koks ‘windenmeewaaiverhaal’aan. Kok, die in Libanon zat, wilde met Holleeder via Skype bespreken waarom die met alle winden mee waaide.

  Holleeder wilde niet. “Ik heb voor het eerst een laptop nu omdat ik die van u heb gekregen. Ik heb ook nooit een iPhone gehad. Ik wilde hem helemaal niet spreken, want ik praat niet via die systemen.”

 • Dieptepunt

  Het gaat nu over incident dat als dieptepunt geldt in de geschiedenis van ‘de bunker’, waar we nu zitten: Mink Kok vertelde in de zomer van 2000 in zijn strafzaak over een enorme wapenvondst in een verhoor achter gesloten deuren aan de rechtbank dat hij politie-informant was sinds hij in 1998 een deal met toenmalig officier van justitie Fred Teeven had gesloten.

  De microfoon stond door een fout open, waardoor journalisten in de perskamer het verhoor konden volgen en Koks rol als informant groot nieuws werd.

  In de onderwereld was die onthulling vanzelfsprekend het gesprek van heel veel dagen, omdat Kok als een sleutelfiguur werd beschouwd.

  Fred Teeven
  Fred Teeven © ANP
 • Ingewikkeld verhaal

  Rechter Bénédicte Mildner en Holleeder zijn verwikkeld in een Babylonische spraakverwarring over wie op welk moment de oplossing bedacht dat na de eerste aanslag op Cor van Hout een miljoen gulden boete moest worden betaald, waarna alles zou zijn opgelost.

  De namen en bijnamen van Sam Klepper, Mink Kok, ‘De Allesweter’ en anderen buitelen over elkaar heen, maar bij elke poging tot uitleg wordt het verhaal ingewikkelder.

 • ‘Ik heb het niet kunnen oplossen’

  Officier van justitie Lars Stempher vraagt Holleeder hoe die aankijkt tegen het relaas van Mink Kok.

  Holleeder: “In grote lijnen is het iemand die veel weet, maar die ook weer veel heeft gehoord van Ferry de Kok. Ik denk dat hij alles op had kunnen lossen rond Endstra als hij toen buiten was geweest. Ik heb het niet kunnen oplossen.”

  Het klopt volgens Holleeder wel dat hij na de eerste aanslag op Cor van Hout naar Mink Kok is gegaan om hem te vragen uit te zoeken wie de opdracht had gegeven. “Maar dat was dan een rookgordijn, want ik wist al wie er achter zaten.” (Holleeder is er van overtuigd dat Sam Klepper en John Mieremet de opdrachtgevers waren.)

  Beeld van de begrafenis van Sam Klepper
  Beeld van de begrafenis van Sam Klepper © ANP
 • Driemanschap

  Kok zag Holleeder, Hillis en Dino Soerel als een driemanschap. Holleeder noemt hij ‘manipulatief’, maar daar kon hij naar eigen zeggen wel mee omgaan. “Er zijn meer van dat soort types (in het criminele milieu).”

  Rechter Bénédicte Mildner: “Wat vindt u er van wat meneer Kok over u zegt, dat u dominant en manipulatief bent en een sociopaat?”

  Holleeder: “Als mensen mij dominant vinden, kan dat. Manipulatief ben ik niet, want ik zeg waar het op staat. Een sociopaat ben ik niet.”

  Mink Kok en Sam Klepper maakten wel eens grappen over John Mieremet en Willem Holleeder. “We noemden ze de twee tortelduifjes.”

  In een heimelijk opgenomen gesprek zegt Mink Kok dat ‘mensen die fout zijn worden geïsoleerd’. “Paja wordt geïsoleerd. Holleeder wordt geïsoleerd. Je raakt geïsoleerd als je je geloofwaardigheid verliest, als gebleken is dat wat je gezegd hebt, niet overeenkomt met de werkelijkheid.”

  Kok zag zichzelf als ‘de grote apaiseerder’ in de onderwereld. Toen hij wegviel (door weer een celstraf) ging iedereen maar doen wat hem goeddunkte en werd het een rommeltje.

 • De angel er uit

  Rechter Margo Somsen gaat verder met de bespreking van het recente tweedaagse verhoor van Mink Kok. Het gaat verder over het web van problemen waarin de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra zat gevangen. Mink Kok probeerde ‘de angel er uit te halen’ en de problemen van Endstra op te lossen. “Qua angel denk ik nu aan Stanley (Hillis).”

  Holleeder, nu: “Stanley wilde ook zijn geld terug (van Endstra). In die context zal hij het bedoelen. Ik denk dat de veroorzaker van de ellende John Mieremet was.”

  Mink Kok wist dat Holleeder ‘slecht over hem sprak’ en suggereerde dat hij met de politie sprak, maar dat deden meer criminelen. Kok zag Stanley Hillis ‘als de kwaaie genius’ achter alle problemen van Endstra, herhaalt hij in het verhoor, en Holleeder als ‘windenmeewaaier’.

 • Vergrootglas

  Rechter Somsen werkt toe naar een pauze. Haar collega Bénédicte Mildner komt nog even terug op de schriftelijke verklaring van Holleeder, over de volgens hem valse verklaringen van met name zijn zus Astrid en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, omdat die op geld uit zijn en zijn zaak willen beïnvloeden. De rechter wil weten waarom Holleeder dat stuk niet wil voorlezen.

  Advocaat Sander Janssen: “Omdat deze zaak onder een vergrootglas ligt en aan alles een draai wordt gegeven. Wij vrezen dat aan die verklaring dan weer een draai zou kunnen worden gegeven dat Holleeder dreigt of zo.”

 • ‘Geen redelijke motieven’

  Nadat hij weer eens was vrijgekomen probeerde Mink Kok te achterhalen wat er bijvoorbeeld in 2002 ‘in godsnaam allemaal was gebeurd’ met onder andere de aanslag op John Mieremet in februari en de moord op de Egyptische drugshandelaar Magdi Barsoum enkele dagen daarna.

  Uiteindelijk ‘stopte hij maar met denken over motieven omdat er geen redelijke motieven waren’. Volgens Kok is ‘Holleeder het slachtoffer’ van alle intriges rond vastgoedmagnaat Willem Endstra (die tientallen miljoenen had aangepakt van criminelen en niet meer kon terugbetalen).

  Stanley Hillis had het Endstra volgens Kok ‘verboden Mieremet te betalen’.

  Kok noemde in een afgeluisterd gesprek de kampen ‘Stanley Hillis en Dino Soerel’ en “Willem Holleeder en ‘Paja’ Mrzic’. “Alle andere kampen stonden daar omheen. Het kamp van Willem Endstra, het kamp van de Hells Angels…”

 • Verlof

  Mink Kok vertelde dat hij Holleeder in 1990 of 1991 leerde kennen, tijdens een verlof van Holleeders straf voor de Heinekenontvoering. Later zag hij Holleeder bij Willem Endstra nadat hij in 1996 zelf was vrijgekomen na een celstraf. Vanaf 1998 gingen Holleeder en Kok naar diens zeggen geregeld uit eten, ook met vriendinnen er bij. In 1999 zag hij Holleeder vaak samen met Willem Endstra. Toen Kok opnieuw vast zat, kwam Holleeder op bezoek.

  Over Cor van Hout zei Kok dat het ‘genant was’ dat die ‘mensen ging bedreigen als hij dronken was’.

  Kok kwam in het verhoor ook veel met eigen interpretaties van zaken waarover hij had gehoord. Hij schetste een aantal misdaadgroepen. Zelf vormde hij ‘een groepje’ met de gebroeders Donald en Michel G. Hij schetste de conflicten die in het criminele milieu speelden.

  Kok vertelde dat Holleeder naar hem toe kwam omdat hij wilde uitzoeken wie achter de eerste aanslag op Cor van Hout zat in 1996. Holleeder en Van Hout hadden zich na hun celstraf volgens Kok voorgenomen ‘met een schone lei te beginnen’, maar Van Hout was toch weer volop in de criminaliteit gegaan, met die aanslag tot gevolg.

  Volgens Kok had Sam Klepper die eerste aanslag laten plegen. Hij wilde ‘ook Willem laten doodschieten’, maar liet dat plan varen nadat Kok daartegen had geprotesteerd.

  Doordat Van Hout veel dronk en dan mensen beledigde was het volgens Kok ‘onvermijdelijk’ dat hij zou worden doodgeschoten, net zoals maffiabaas Klaas Bruinsma eerder.

  Mink Kok zegt dat hij Holleeder in 1996 had voorgesteld ‘te ontvlechten’ met Cor van Hout.

  Het verbaasde Kok dat Holleeder steeds meer naar John Mieremet toe trok en ‘handje in handje’ met hem liep, terwijl (Mieremets misdaadcompagnon) Sam Klepper een hekel aan hem had.

 • Verklaring van Mink Kok

  In het dossier zit nu ook een verslag van een zeer uitvoerige verklaring die crimineel Mink Kok op twee dagen in juni jongstleden heeft afgelegd, in aanwezigheid van Holleeders advocaat Sander Janssen.

  Kok volgt het proces via ‘Twitter, Het Parool en Crimesite.nl’. ‘Buiten’ heeft hij de afgelopen decennia ‘veel dingen gehoord’ van allerlei criminelen en hij zag en hoorde zelf dingen. Kok noemde een aantal bijzondere bronnen, waaronder een nader in te brengen verslag van een briefwisseling die hij met Willem Endstra had. Hij is in die twee dagen op heel veel onderwerpen ingegaan die een rol spelen in Holleeders proces.

  Kok stelde Endstra in zijn brieven ’32 vragen’ om ‘overzicht te krijgen’ over de ingewikkelde situatie waarin de vastgoedmagnaat zich bevond in het criminele milieu destijds. Hij kreeg van Endstra ’32 dubbel beschreven A4-tjes terug’.

  Kok verblijft in Libanon, waar hij een lange celstraf uit zat voor drugshandel en waar hij nu niet weg kan omdat de Nederlandse Staat hem geen paspoort wil geven vanwege een forse belastingschuld.

  Kok noemde zich in het verhoor een vriend van crimineel Sam Klepper (geliquideerd in 2000), van Holleeder, van Donald G. en diens broer. Ferry de Kok, inmiddels fotograaf, noemt hij ‘een goede vriend’.

 • Vertrouwenbreuk

  Er is ook een verslag van 28 pagina’s van een gesprek met een advocaat van John Mieremet dat vastgoedmagnaat Willem Endstra had opgenomen en dat via Willem Holleeder bij misdaadjournalist Peter R. de Vries terecht kwam.

  Het gaat over ‘de vertrouwensbreuk’ tussen Mieremet en Endstra, dat hij niet meer wil worden bedreigd door Mieremet, maar dat hij via te verzinnen ‘titels’ door Mieremet ingelegde miljoenen wil terugbetalen.

  Endstra zegt te hopen ‘dat Mieremet naar een psychiater gaat’ en daar zegt dat hij ‘waanideeën had’ toen hij in 2002 een interview gaf aan Telegraafjournalist John van den Heuvel. Daarin zei hij dat Endstra ‘de bankier van de onderwereld’ was, met Holleeder als zijn bewaker.

  Verder komen de methodes aan de orde via welke Endstra wil betalen aan Mieremet. Endstra en de advocaat bespreken hoe ze een contract gaan opstellen om er financieel met Mieremet uit te komen. Endstra zegt ‘nooit de intentie te hebben gehad iemand op te lichten en te besodemieteren’.

 • Een reeks liquidaties

  Rechter Somsen haalt een proces verbaal aan van officier van justitie Koos Plooij over aantekeningen die hij maakte van een gesprek met John Mieremet, om te verkennen of die op basis van een deal zou kunnen getuigen. Daarin staat onder meer dat Endstra zou kunnen verklaren over een opdracht tot liquidatie, al blijft onduidelijk welke liquidatie.

  Het ging ook over de positie in het criminele milieu van ‘Joegobaas’ Sreten ‘Jotsa’ Jocic, die volgens Mieremet opdracht had gegeven voor een reeks liquidaties.

  Ook kwam ‘de werkelijke positie’ in de drugshandel aan de orde van de Egyptische crimineel Magdi Barsoum en wat Mieremet had gehoord over de opdrachtgever tot diens liquidatie. En: ‘Cor van Hout loopt overal doorheen‘.

  Ook heeft officier van justitie Betty Wind, verantwoordelijk voor het Team Criminele Inlichtingen, een pak processen-verbaal ingebracht over tips die direct of indirect raken aan Holleeders proces. De inhoud bespreekt de rechter nu niet.

 • ‘Gewoon een leuke, spannende man’

  Het eerste stuk betreft een verhoor van Holleeders ex-vriendin Nicky, die werd gewaarschuwd niet met Holleeder om te gaan, maar ze vond hem ‘gewoon een leuke, spannende man’. Dat Holleeder ‘altijd luid werd’, was eerst intimiderend, maar ze wende er aan. Holleeder ‘besprak alles met de familie’ en ‘de familie bepaalde alles’, zei ze.

  Mede-Heinekenontvoering Cor van Hout ‘was de schrik van de familie’. Van Houts dochter zei: ‘Was Cor maar dood’. Holleeder sprak nooit over Cor van Hout maar alleen over ‘die alcoholist’.

  Nadat Holleeder in 2012 was vrijgekomen, was hij een ander mens. Hij gedroeg zich ‘als een rebels kind’. Holleeder was volgens de ex de enige die op bezoek ging bij de dochter van Cor van Hout en zus Sonja (die het syndroom van Down heeft en nooit bij haar ouders, zus en broer heeft gewoond).

  De ex-vriendin vertelde over moeder Stien Holleeder, dat die haar vertelde hoeveel ze van haar zoon hield en dat ze zich niet kan voorstellen dat moeder Stien daadwerkelijk de heel negatieve brief over hem schreef die haar dochter Astrid in de rechtbank heeft voorgelezen.

  Holleeder, nu: “Ik ken haar niet zoals ze zich in de brief uitlaat, maar ze is 83 en ze heeft zich helemaal gek laten maken (door haar dochters Astrid en Sonja). Ze kwam vroeger om de week op bezoek in de gevangenis. Ik belde haar ook vaak. Nu spreek ik niemand meer. Ik heb me die beperking zelf opgelegd om te voorkomen dat ze weer gaan zeggen dat ik buiten van alles aan het organiseren ben (om zijn zussen wat aan te doen).”

  Rechtbankvoorzitter Wieland: “Maar dat prikkelt me wel. U zegt dat ze heel oud is. Wilt u dan echt geen contact meer met haar?”

  Holleeder: “Ik wil niet dat Astrid weer van alles kan verzinnen. Ik denk: laat maar gaan.”

  De laatste keer dat Holleeder zijn moeder sprak, zei die dat ze ‘allerlei rare dingen’ over hem had gehoord, bijvoorbeeld dat hij Cor van Hout heeft vermoord en dat hij de kinderen van Van Hout wat zou willen aandoen. Allemaal onzin, zei Holleeder zijn moeder. Dat was hun laatste contact.

  Moeder Stien zei tegen Holleeder dat ze ‘voor de kleinkinderen zou kiezen als ze moest kiezen tussen hen en Willem. Holleeder, nu: “Dat doet elke oma. Ik wil haar niet aandoen dat ze haar kleinkinderen niet meer mag zien omdat ze contact met mij heeft.”

 • Schriftelijke verklaring

  Holleeder wil zijn schriftelijke verklaring niet voorlezen, omdat ‘Astrid en Peter er anders weer een draai aan kunnen geven’.

  Officier van justitie Sabine Tammes wil dat de verklaring wél wordt voorgelezen. “Anders wordt het een geheim proces.” Haar collega Lars Stempher vraagt de rechtbank het stuk voor te lezen. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland vindt dat eigenlijk niet nodig, maar de rechtbank zal er nog over nadenken en komt er aan het eind van de dag op terug.

  Rechter Margo Somsen begint de inhoudelijke behandeling en gaat over tot bespreking van enkele stukken die in de zomer zijn toegevoegd aan het dossier.

 • The New Yorker

  Holleeder heeft een schriftelijk stuk geschreven waarin hij onderbouwt waarom het verhaal over dreiging jegens Astrid Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries ‘verzonnen’ is.

  “Justitie wordt ook maar onder druk gezet (om beveiliging te regelen), dus die kunnen er niets aan doen, maar dat ik ze wat zou willen aandoen is flauwekul. Ze lachen er zelf om. Nu heeft ze weer een interview gegeven aan The New Yorker, compleet met een podcast. Peter R. de Vries heeft in RTL Boulevard zelf gezegd dat die publiciteit daar nodig was omdat het boek Judas hier vanzelf verkoopt vanwege mijn naam, maar dat ik daar nog moest worden geïntroduceerd. Alles wat ze doen is om u als rechtbank onder druk te zetten en voor geld.”

  Rechtbankvoorzitter Frank Wieland: “We kennen die druk vanuit de media wel een beetje. We waren ook niet blij met het boek Judas voorafgaand aan het proces. Eerst hebben we gemeend het niet te lezen, maar het zou achterlijk zijn dat niet te doen als het zich zo aan je opdringt. Bij die bijkomende mediaberichtgeving halen we onze schouders op, eerlijk gezegd. U mag er op vertrouwen dat wij ons niet laten beïnvloeden.”

 • Alles voor geld

  Rechtbankvoorzitter Frank Wieland opent de zitting. De rechtbank heeft de afgelopen zomermaanden nog volop in de dossiers gelezen, meldt hij.

  Willem Holleeder vraagt het woord. “Meneer de voorzitter, ik heb vanaf dag één met mijn advocaten besloten mijn verhaal hier te doen en niet in de media. (Zus) Astrid en Peter (R. de Vries) denken daar anders over. Zij verklaren volop in de media en hebben commercieel verklaard. Astrid heeft zelf in de New Yorkergezegd dat ze commercieel verklaart en dat ze speelt met die geluidsopnames.”

  “Ze gaat straks weer met opnames komme, dat kennen we nou wel. Zij geeft alleen maar wat zij ken gebruiken. Ze heeft nu in twaalf landen dat boek Judas uitgegeven. In Nederland komt er een theaterproductie en een televisieserie. Alles voor geld. Haar motief om te liegen is geld. Het blijft maar doorgaan. Het begint een beetje vervelend te worden. Dat boek Judas is niet meer dan een roman met allemaal leugens van haar.”

  Vrijdag heeft Holleeder in zijn cel televisieprogramma Nieuwsuur gezien over de theaterproductie Judas. “Iemand vroeg of ze niet hadden moeten wachten tot uw rechtbank uitspraak heeft gedaan. De regisseur zei dat dat niet nodig was, want Astrid had hem nog veel meer verteld (dan ze al heeft opgeschreven). Daarom heeft-ie zestien doodskisten in het decor gezet, zei hij.”

  De speciaal beveiligde rechtbank De Bunker waar de strafzaak tegen Willem Holleeder wordt voortgezet.
  De speciaal beveiligde rechtbank De Bunker waar de strafzaak tegen Willem Holleeder wordt voortgezet. © ANP
 • Hoe zat het ook alweer?

  – Hoezeer de opsporingsdiensten er ook van waren overtuigd dat Willem Holleeder de hand had in vele liquidaties: hij bleef heel lang ongrijpbaar. Tot er alsnog getuigen tegen hem opstonden. Dit zijn de getuigen tegen Willem Holleeder.

  – De strafzaak Vandros tegen Willem Holleeder is opgebouwd uit vijf moorddossiers die volgens justitie zijn begonnen én zouden moeten eindigen bij Holleeder. ‘I have been ordered to kill you because of your behaviour.’ Dit zijn de 5 moorddossiers in de zaak-Holleeder

  – Willem Frederik Holleeder: van de Jordaan tot College Tour

  – Hij is de laatste der Mohikanen uit de ‘Hollandse netwerken’ die de Amsterdamse onderwereld decennia domineerden: Willem Holleeder. Met een monster­proces dat maandag begint in ‘de bunker’ in Osdorp, komt een einde aan een tijdperk. 

 • Het proces gaat verder

  Na een zomerstop van ruim zeven weken hervat de rechtbank vandaag het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder (60), in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp.

  Deze week knopen de rechters de losse eindjes aan elkaar van het voor de zomer al goeddeels behandelde dossier ‘Enclave’ over de liquidatie van de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra op 17 mei 2004 – waarbij ook zijn zakenpartner David Denneboom door een kogel werd geraakt in zijn been.