‘Proef met weigeraars in Pieter Baan Centrum een succes’

Een proef in het Pieter Baan Centrum met verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek, is een succes gebleken. Onderzoekers waren vaker in staat om een stoornis bij iemand vast te stellen, wat weer nodig is om in een rechtszaak tbs eventueel op te kunnen leggen.

 

De speciale ‘weigerafdeling’ zal daarom blijven bestaan, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Kamer weten. Op deze afdeling kunnen verdachten veel intensiever worden geobserveerd. Ook zijn er meer gedeelde activiteiten in Unit 3, zoals de afdeling heet, in de hoop dat een verdachte zo toch meer van zichzelf blootgeeft. En dat werpt zijn vruchten af, aldus de bewindsman.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) evalueerde de proef, waarbij 47 weigeraars werden vergeleken met een even grote controlegroep van voor de pilot.

Kans op herhaling

Bij 49 procent van de deelnemers in de proef kon een stoornis worden vastgesteld, tegenover 34 procent in de controlegroep. Van 23 procent kon worden gezegd hoe groot de kans op herhaling was, bij de controlegroep was dat 11 procent.

Dekker wil de lessen uit de proef breder toepassen binnen het PBC. Zo moet het ook op de reguliere afdelingen mogelijk worden mensen intensiever te observeren, hoewel dat nooit zo intensief zal worden als in Unit 3.