Vertrouwen van medewerkers in de politie flink gedaald

Het vertrouwen van politiemedewerkers in hun organisatie is flink gedaald. De politie scoort een onvoldoende op het gebied van werkgeverschap en leiderschap, zo blijkt uit een intern onderzoek. De burger heeft juist meer vertrouwen in de politie gekregen.

 

Vooral als het gaat om ondersteunen van het personeel, zijn de cijfers ‘diep in de gevarenzone’, zo schrijft het rapport. Werkgeverschap en leiderschap scoren een onvoldoende. ,,Medewerkers zijn niet tevreden met de visie, de aansturing en de focus van leiders op de kerntaak.”

Korpschef Erik Akerboom, die precies drie jaar aan het hoofd van de nationale politie staat, trekt zich de interne onvrede aan. ,,We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en die uit een grote reorganisatie komt’’, schrijft hij op het intranet van de politie.

Volgens Akerboom moet de hele leiding binnen de politie werken aan de menselijke maat. ,,Dat kan en moet dus echt beter.’’ Zo wil de korpschef dat de politie betere zorg en ondersteuning verleent aan collega’s die het moeilijk hebben.

Onvoldoendes

Politiemensen zijn nog steeds trots op hun werk, blijkt uit het onderzoek onder 4368 medewerkers. Maar de kritiek op de organisatie is gegroeid. Zo geven dienders onvoldoendes aan werkgeverschap, leiderschap en ICT. Ze vinden dat de politie kritiek serieuzer moet nemen, opener moet zijn voor vragen en zichtbaarder moet zijn in de wijken.

De kritiek is deels te verklaren door de timing van het onderzoek, dat werd gehouden tijdens de cao-onderhandelingen. Agenten stonden toen juist op de barricades voor betere arbeidsvoorwaarden. Toch noemt de korpsleiding de resultaten heel goed bruikbaar.

‘Moedig’

Uit de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie juist is gestegen. In totaal zijn 2571 burgers ondervraagd. Zij noemen de politie ‘moedig’ en waarderen de hulp die agenten bieden in noodsituaties. De politie is te vergelijken met de toptien van bedrijven in Nederland die het meeste vertrouwen genieten.