Bami hapjes controleren of sollicitanten een vals diploma hebben of crimineel verleden

Verzwijging van criminele antecedenten en vervalsing van ID-bewijzen of diploma’s, het gebeurt regelmatig. Bureau Pescheck neemt de achtergronden van personen onder de loep.

,,Wij zijn geen traditioneel recherchebureau”, zegt oprichter Serhat Elban (32) van Pescheck, om meteen een misverstand weg te nemen. ,,We doen wel digitaal onderzoek, maar alleen mét toestemming van de mensen om wie het gaat. Die geven ons schriftelijk toestemming dat wij mogen controleren of bepaalde dingen die zij beweren ook kloppen. We brengen de instelling of het bedrijf waarvoor we werken en de betrokken privépersoon tegelijkertijd verslag uit van onze bevindingen en spreken geen oordeel uit.”

Screening

De vraag uit de markt is groot. Overheidsinstellingen en bedrijven, waaronder banken, schakelen Pescheck in voor de screening. Het bureau groeit zo snel, dat Oost NL en investeringsmaatschappij Arches Capital vorige week een aandeel namen in Pescheck.

Het idee ontstond toen hij na zijn studie aan Saxion in Berlijn werkzaam was bij een fintech-bedrijf, zegt Elban uit Oldenzaal. ,,Met mijn collega’s schreef ik financieringsvoorstellen. We huurden daarbij regelmatig externe deskundigen in. Die bleken vaak over minder kwaliteiten te beschikken dan ze volgens hun diploma zouden moeten hebben. De afdeling personeelszaken daar had geen goed zicht op de kwalificaties van die inhuurkrachten. Dat was tenminste mijn conclusie.”

Justitie

Terug in Nederland richtte Elban begin 2015 Pescheck op. De eerste twee jaren was het bureau nog niet actief. ,,De certificering voor particulier onderzoeksbureau heeft lang geduurd. Het Ministerie van Justitie geeft uiteindelijk de vergunningen af in onze branche.”

80 procent van de omzet komt nu uit het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag, die Pescheck online verzorgt in opdracht van particulieren en bedrijven. Onder de noemer VOG-aanvraag.nl werden voor 700 organisaties al meer meer dan 150.000 aanvragen verwerkt. ,,10 Procent van de VOG-aanvragen in Nederland loopt al via ons”, zegt Qi Lin (30), directielid en compagnon van Elban. ,,En dat percentage zal nog wel groeien. Nu vraagt rond de 35 procent van de bedrijven, instellingen en verenigingen een VOG of screening van werknemers of vrijwilligers. In een land als de VS is dat 95 procent en in Engeland 55 procent. Het aantal VOG-aanvragen stijgt dit jaar naar verwachting in ons land van 1,2 naar 1,4 miljoen.”

Echtheid diploma’s

Circa 20 procent van de omzet komt nu uit internationaal onderzoek en onderzoek naar de echtheid van diploma’s. ,,Want wie goed is met het programma Photoshop, kan op de computer de fraaiste diploma’s ontwerpen, compleet met watermerk”, zegt Lin. ,,Wij hebben in Nederland toegang tot het diplomaregister van DUO. Van na 1995 behaalde diploma’s is relatief eenvoudig te controleren of ze kloppen.”

Pescheck heeft ook toegang tot internationale databanken. Bijvoorbeeld tot de PEP-Sanctielijsten (Politically Exposed Persons) waarop de namen van onder anderen terroristen staan en de namen van mensen, die nauwe contacten onderhouden met politici die door westers instellingen als dubieus worden gezien. Bijvoorbeeld de Russische oligarchen uit de entourage van de Russische president Poetin.

Dan bellen en mailen we met een universi­teit in India om te checken of een kandidaat daar bekend is

Serhat Elban

De groei bij Pescheck moet in de toekomst vooral uit internationalisering komen. Met de komst van steeds meer kenniswerkers en buitenlandse studenten naar Nederland, groeit ook de vraag om hun identiteit en de echtheid van de diploma’s te checken. Elban: ,,We hebben toegang tot internationale bronnen en databanken en als die geen antwoord geven dan stellen we zelf een onderzoek in als de klant dat wil. Gaan we bijvoorbeeld bellen en mailen met een universiteit in India om te checken of een kandidaat daar bekend is en zijn diploma er heeft behaald.”

Pescheck verwerkt nu met 12 medewerkers tussen de 400 en 500 aanvragen per dag. De kosten van een onderzoek bedragen maximaal 100 euro. Qi Lin: ,,Dan gaat het om een combinatie van checks. Bij de gemiddelde opdracht gaat het om 25 euro.”

Pescheck denkt de ‘productie’ te kunnen opvoeren met verdere automatisering en zoekt specialisten die daarvoor software schrijven. Elban: ,,We verwachten in vijf jaar naar veertig man te kunnen groeien.”