Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel

De politie Kampen wil dat er een landelijke database komt met informatie over criminele bewoners van asielzoekerscentra. Dit om te voorkomen dat draaideurcriminelen elke keer opnieuw kunnen toeslaan, als ze van azc-locatie wisselen.

 

De politie wil meer dan alleen achteraf maatregelen nemen. De Kamper teamchefs Johan Ekkel en Cees IJsbrandij willen vooraf weten dat erkende overlastgevers naar de regio komen. Of andere eenheden kunnen waarschuwen dat er een veelpleger naar een azc in hun regio wordt overgeplaatst. ,,Een volgsysteem met incidenten van iedereen die zich in Nederland aanmeldt voor asiel”, aldus Ekkel.

Zo kan worden ingespeeld op mogelijk te verwachten overlast. ,,Vooraf wordt nu niet gezegd: wees alert. Door schade en schande moet je er achter komen” De teamchef noemt het overplaatsen van asielzoekers, en dus ook de kleine groep criminelen, het ‘rondpompen van het probleem’.

Kampen heeft te maken met een piek aan winkeldiefstallen door asielzoekers, met name in de Oudestraat. © Freddy Schinkel

Structureel

Voor zo’n database is het noodzakelijk dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COa) structureel deelt wanneer en waarheen criminele asielzoekers worden overgeplaatst. Dat gebeurt niet, stelt Ekkel en bevestigt het COa. ,,De ontvangende locatie is via onze eigen registraties goed op de hoogte van het verleden van een overlastgevende asielzoeker en indien nodig is contact met de wijkagent”, aldus woordvoerster Alet Bouwmeester.

Het COa wil in gesprek over het Kamper voorstel, maar heeft vraagtekens bij de juridische haalbaarheid. Controle Alt Delete (CAD), een actiegroep tegen etnisch profileren door de politie, en de landelijke vereniging van asieladvocaten (VAJN) zijn kritisch op zo’n database.

Enorme toename

Kampen kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws, omdat de stad de dupe werd van een enorme toename van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen. De jaren er voor waren dat er zo’n 60, vorig jaar 112. Driekwart van de misdrijven werd gepleegd door een klein groepje criminele asielzoekers van het naastgelegen azc in Dronten. Na een rustige periode kent het aantal winkeldiefstallen een nieuwe piek.

Een van de genomen maatregelen om de overlast te verminderen is dat de politie in Kampen en Dronten en het COa, dat de opvang regelt, meer informatie met elkaar delen. Door elkaars meldingen van overlast te bundelen ontstaat een dossier over het gedrag van een asielzoeker, zowel op als buiten het azc. Veelplegers kunnen sneller en effectiever worden aangepakt. Inmiddels zijn circa twintig dossiers opgesteld.