Nederlandse politie rot door, steeds corrupter, steeds meer ontslagen wegen plichtsverzuim

‘Het aantal lekkende agenten is wel een hardnekkig probleem’

Afgelopen jaar zijn 150 politiemedewerkers ontslagen wegens plichtsverzuim. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. In 2018 gebeurde het 119 keer, in 2017 werden 121 politiemensen ontslagen, meldt de politie.

In totaal werden 309 disciplinaire maatregelen opgelegd in 2019. Die maatregelen variëren van een officiële berisping, het inhouden van loon of verlofuren, tot ontslag. 68 medewerkers werden bestraft voor oneigenlijk gebruik van informatiesystemen zoals het lekken of achterhouden van informatie. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Toch blijft aandacht voor het zorgvuldig gebruik van informatie nodig, aldus Lonneke Soudant, sectorhoofd veiligheid, integriteit en klachten.

Volgens haar wordt vooral door onoplettendheid niet goed omgegaan met vertrouwelijke informatie en werden slechts in een klein aantal gegevens doorgespeeld aan criminelen. “Politiemedewerkers hebben dagelijks toegang tot waardevolle inlichtingen. Dat is uitermate handig voor hun werk, maar er schuilt ook ‘gevaar’ in die bijzondere positie. Het werken met gevoelige gegevens kan zo vanzelfsprekend worden dat de waarde ervan wordt onderschat”, aldus Soudant.

 

“Het aantal ’lekkende agenten’ en disciplinaire onderzoeken is marginaal als je kijkt naar de totale korpssterkte, maar het is wel een hardnekkig probleem waarvoor niet genoeg aandacht kan zijn”, zegt Soudant naar aanleiding van de nieuwe cijfers. „Misbruik van de positie of lekken van informatie bestaat uit verschillende categoriën. Soms is sprake van onzorgvuldig gebruik van informatie, bijvoorbeeld het laten rondslingeren van informatie. De zwaarste categorie is het bewust doorspelen van informatie aan criminelen”, legt Soudant uit.”

 

Quote uit De Telegraaf.